Odpis 1% podatku na OPP
Dodane przez sp6pch dnia Luty 21 2018 21:27:37
Odpis 1%
Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?
Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w
odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38, 39 numer KRS: 0000088401.
Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.
Rozszerzona zawartość newsa
JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2017
A PŁACONEGO W ROKU 2018 PODATKU ?


Odpis 1% podatku na OPP
Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?
Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w
odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38, 39 numer KRS: 0000088401.
Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.
W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego
zestawienia.
1. w PIT 28 poz. 134.
2. w PIT 36 poz. 325.
3. w PIT 36L poz.95.
4. w PIT 37 poz. 137.
5. w PIT 38 poz. 52.
6. w PIT 39 poz. 48.
W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:
1. w PIT 28 poz. 135.
2. w PIT 36 poz. 326.
3. w PIT 36L poz.96.
4. w PIT 37 poz. 138.
5. w PIT 38 poz. 53.
6. w PIT 39 poz. 49.
W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu
przekazanej kwoty. Są to pozycje:
1. w PIT-28 poz. 136.
2. w PIT-36 poz. 327.
3. w PIT-36L poz. 97.
4. w PIT-37 poz. 139.
5. w PIT 38 poz. 54.
6. w PIT 59 poz. 50.
W miejscach tych należy wpisać:
Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)
Jeżeli dodatkowe środki te przeznaczamy na klub dopisujemy: Klub i wpisujemy znak klubu
Lub dopisujemy: „przemienniki” albo nic nie dopisujemy.
Po wypełnieniu tej rubryki 60% przekazanej kwoty będzie do dyspozycji
danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.
Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału ( 20% ).
Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:
1. w PIT-28 poz. 137.
2. w PIT-36 poz. 328.
3. w PIT-36L poz. 98.
4. w PIT-37 poz. 140.
5. w PIT 38 poz. 55.
6 w PIT 39 poz. 51.

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki
pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie
do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.


Sekretarz SOT PZK
Jurek SP6BXP